พาณิชย์ลดราคา เริ่มแล้ววันนี้ ข้าวถุงลดสูงสุด 48% ขายที่ไหน ดูเลย

พาณิชย์ลดราคา เริ่มแล้ววันนี้ ข้าวถุงลดสูงสุด 48% ขายที่ไหน ดูเลย

พาณิชย์ลดราคา lot 19 ข้าวราคาถูก ข้าวถุงลดสูงสุด 48% ขายที่ปั้มน้ำมัน-พาณิชย์จังหวัด-รถโมบาย กว่า 700 จุดทั่วประเทศ ถึง 31 ก.ค.นี้ ข่าวกระทรวงพาณิชย์ ล่าสุด จัดโครงการพาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชนเข้าถึง ข้าวถุงราคาประหยัด Lot 19 เริ่มตั้งแต่วันนี้ 11 ก.ค. ไปจนถึงวันที่  31 กรกฎาคม 2565 โดยขายข้าวบรรจุถุงราคาถูก มีทั้งข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมผสม ข้าวขาว และข้าวเหนียว บรรจุถุงหลายขนาดตั้งแต่ 1 กก. 5 กก. และ 48 กก. รวม 228 ยี่ห้อ รวมปริมาณข้าวที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 1.5 ล้านกิโลกรัม หรือ 1,500 ตัน

โครงการพาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน ข้าวถุงราคาประหยัด Lot 19

ชนิดข้าวถุงราคาประหยัด ข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมผสม ข้าวขาว และข้าวเหนียวบรรจุถุงหลายขนาด

ขนาดและน้ำหนัก ข้าวถุงราคาประหยัด Lot 19 ตั้งแต่ 1 กก. 5 กก. และ 48 กก. ข้าวถุงราคาประหยัด Lot 19 มีกี่ยี่ห้อ ? 228 ยี่ห้อ / รวมปริมาณข้าวที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 1.5 ล้านกิโลกรัม หรือ 1,500 ตัน ราคาข้าวถุงลดสูงสุดถึง 48% รายละเอียด มีดังนี้

สำหรับ ราคาข้าวถุงราคาประหยัดที่มีการลดราคาสูงสุดถึง 48% นั้น จะเฉลี่ยลดถุงละ 10 – 98 บาท ขึ้นอยู่กับยี่ห้อและขนาด อาทิ ข้าวหอมมะลิ ถุง 5 กก. ยี่ห้อหงส์ทอง ลด 33% เหลือ 159 จาก 239 บาท

ข้าวหอมผสม ถุง 5 กก. ยี่ห้อพนมรุ้ง ลด 48% เหลือ 107 จาก 205 บาท ข้าวขาว ถุง 5 กก. ยี่ห้อเบญจรงค์ ลด 47% เหลือ 92 จาก 175 บาท ข้าวเหนียว ถุง 5 กก. ยี่ห้อพนมรุ้ง ลด 41% เหลือ 135 จาก 230 บาท

ซื้อข้าวถุงราคาประหยัดได้ที่ไหน ? ประชาชนสามารถซื้อข้าวถุงราคาประหยัดได้ที่ 703 จุดทั่วประเทศ ประกอบด้วย 1.ปั๊มน้ำมัน PTT 244 จุด ปั๊มพีที 193 จุด ปั๊มบางจาก 43 จุด 2.กลุ่มโรงสีโกดังและร้านค้าของโรงสีทั่วประเทศ 46 จุด 3.จุดที่พาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศกำหนด 77 จุดทั่วประเทศ 4.ผ่านรถโมบายพาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน ตระเวนไปขายในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ทั้งนี้ สามารถติดตามจุดจอดรถโมบายพาณิชย์ได้ที่ https://mobilepanich.com/ หรือเว็บไซต์ของกรมการค้าภายใน โครงการนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมโรงสีข้าวไทย สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย บริษัทปั๊มน้ำมันพีที ปตท. และบางจาก และบริษัทผลิตข้าวถุง 228 ยี่ห้อ

11 ก.ค. 65 เวลา 13.00 น. กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ได้ติดตามสภาวะอากาศและปัจจัยเสี่ยง ประกอบกับกองอำนวยการน้ำแห่งชาติได้ประเมินสถานการณ์น้ำจากฝนคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) พบว่า จะมีปริมาณฝนตกสะสมต่อเนื่อง อีกทั้งสถานการณ์น้ำในลำน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติบางพื้นที่ที่ฝนตกหนักอยู่ในเกณฑ์น้ำมาก อาจส่งผลให้เกิดน้ำหลาก น้ำท่วมฉับพลัน โดยมีพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์ระหว่างวันที่ 11 – 15 กรกฎาคม 2565 

ทางด่วน ฟรี พรุ่งนี้ วันหยุด อาสาฬหบูชา เข้าพรรษา ขึ้นทางด่วนฟรี 13 – 14 ก.ค.นี้ ผ่านฟรี 3 เส้นทาง ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช ทางพิเศษอุดรรัถยา การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางตรวจสอบข้อมูล ก่อนออกเดินทาง และขับรถตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด

วันอาสาฬหบูชา – วันเข้าพรรษา 2565 ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 13 -14 กค.ที่จะถึงนี้ ล่าสุด การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด หรือ NECL ได้ออกมาประกาศแจ้งไปยังผู้ใช้เส้นทาง กรณี ยกเว้นค่าผ่านทาง 3 สายทาง ผู้สัญจรบนท้องถนนสามารถผ่านฟรีได้ทั้งสามเส้นทางดังกล่าวที่ประกอบด้วย

‘ราชกิจจา’ ประกาศ ฝีดาษลิง เป็น โรคเฝ้าระวัง มีผลแล้ววันนี้

ราชกิจจานุเบกษา ร่อนประกาศจากกระทรวงสาธารณสุขสั่ง ฝีดาษลิง เป็น โรคเฝ้าระวัง มีผลแล้ววันนี้ พร้อมย้ำอาการป่วยให้ประชาชนเฝ้าระวัง เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศจากกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยโรคฝีดาษลิง หรือ Monkeypox ภายใต้เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565

ประกาศฉบับดังกล่าวเกี่ยวกับฝีดาษลิงระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรให้มีการประกาศให้โรคฝีดาษวานร หรือ โรคฝีดาษลิง (Monkeypox) เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวังการป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง และมาตรา 6 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป)

ข้อ 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (56) ของข้อ 4 แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง พ.ศ.2562

Credit : ที่เที่ยวญี่ปุ่น | จัดอันดับต่างๆ | รีวิวของแบรนเนม | วิธีการลงทุนต่า