กระทรวงแรงงาน เปิดรับสมัคร ‘ทำงานที่ซาอุดิอาระเบีย’ วันนี้ – 23 ส.ค. 65

กระทรวงแรงงาน เปิดรับสมัคร ‘ทำงานที่ซาอุดิอาระเบีย’ วันนี้ – 23 ส.ค. 65

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้ร่วมมือกับบริษัท SMASCO เปิดรับสมัคร ทำงานที่ซาอุดิอาระเบีย ในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 1 พันกว่าตำแหน่ง ตั้งแต่วันนี้ถึง 23 ส.ค. 2565 (18 ส.ค. 2565) กระทรวงแรงงาน รับสมัคร ทำงานที่ซาอุดิอาระเบีย ในตำแหน่งต่าง ๆ เช่น พยาบาล ผู้ดูแลผู้ป่วย พนักงานทำความสะอาด ผู้ช่วยสัตวแพทย์ พนักงาน ตัดขนสัตว์เลี้ยง พนักงานบ้านพักสุนัข ผู้สนใจสมัครได้ระหว่างวันที่ 15 – 23 สิงหาคม 2565

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 

เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานเปิดรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานซาอุดีอาระเบียกับนายจ้างบริษัท Saudi Manpower Solution Company (SMASCO) ซึ่งประกอบกิจการบริการทางการแพทย์ จำนวน 1,400 อัตรา ได้แก่ พนักงานทำความสะอาดเพศหญิง 1,000 อัตรา ผู้ดูแลผู้ป่วยหรือคนชรา จำนวน 300 อัตรา พยาบาลทั่วไป จำนวน 100 อัตรา และนายจ้างบริษัท Elite Art Co. ซึ่งประกอบกิจการคลินิกสัตวแพทย์ จำนวน 15 อัตรา ได้แก่ ผู้ช่วยสัตวแพทย์ จำนวน 5 อัตรา พนักงานตัดขนสัตว์เลี้ยง จำนวน 5 อัตรา และพนักงานบ้านพักสุนัข จำนวน 5 อัตรา รวมทั้งสิ้น 1,415 อัตรา ได้ตั้งแต่วันที่ 15 – 23 สิงหาคม 2565

รมว. กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ติดตามความคืบหน้าการจัดส่งแรงไทยไปทำงานประเทศซาอุดีอาระเบียอย่างใกล้ชิด ซึ่งกระทรวงแรงงานดำเนินการโดยให้ความสำคัญมาตลอด จนขณะนี้มีนายจ้างแจ้งความต้องการ ทั้งหมด 7 บริษัท ใน 16 ตำแหน่ง รวมแล้ว 2,161 อัตรา โดยตำแหน่งส่วนใหญ่เป็นตำแหน่งพยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล และพนักงาน ทำความสะอาดซึ่งคาดว่าในอนาคตจะมีตำแหน่งงานที่หลากหลายเพิ่มเติมอีกโดยเฉพาะตำแหน่งงานในภาคอุตสาหกรรมบริการ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร และพนักงานนวดสปา” ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครงาน จะต้องสื่อสารภาษาอังกฤษได้ มีสุขภาพแข็งแรง โดยมีอัตราค่าจ้าง มีดังนี้

1. พนักงานตัดขนสัตว์เลี้ยง (Pet groomers) จำนวน 5 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 3,000 ริยาล หรือประมาณ 28,788 บาท

2. พนักงานบ้านพักสุนัข (Kennel workers) จำนวน 5 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 3,000 ริยาล หรือประมาณ 28,788 บาท

3. ผู้ช่วยสัตวแพทย์ (Veterinary assistants) จำนวน 5 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 2,300 ริยาล หรือประมาณ 22,071 บาท

4. พยาบาลทั่วไป (General nurse) จำนวน 100 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 3,500 ริยาล หรือประมาณ 33,586 บาท

5. ผู้ดูแลผู้ป่วยหรือคนชรา (Caregiver) จำนวน 300 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 2,500 ริยาล หรือประมาณ 23,990 บาท

6. พนักงานทำความสะอาดเพศหญิง (Female Cleaner) จำนวน 1,000 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 1,550 ริยาล หรือประมาณ 14,873 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565 : 1 ริยาล เท่ากับ 9.5961 บาท)

ออมสิน ฉลองความสำเร็จ สินเชื่อห่วงใยเพื่อสู้ภัยโควิด-19 ครบวงเงิน 1 หมื่น ลบ.

ธ. ออมสิน ประกาศถึงความสำเร็จของโครงการ สินเชื่อห่วงใยเพื่อสู้ภัยโควิด-19 ที่ในเวลานี้ทำการปล่อยได้ครบวงเงิน 1 หมื่นล้านบาทได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (18 ส.ค. 2565) ธนาคารออมสิน (ธ. ออมสิน /GSB) ประกาศฉลองถึงความสำเร็จในการปล่อย สินเชื่อห่วงใยเพื่อสู้ภัยโควิด-19 วงเงิน 10,000 บาท/ราย โดยในเวลานี้ก็สามารถทำการเปิดให้กู้ได้ครบวงเงินโครงการ 1 หมื่นล้านบาทได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารออมสินได้รับมอบหมายจากรัฐบาลและกระทรวงการคลัง ให้ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ผ่านมาตรการช่วยเหลือต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุดธนาคารประสบความสำเร็จในการปล่อยสินเชื่อโครงการ “สินเชื่อห่วงใย (เพื่อสู้ภัยโควิด-19)” ครบวงเงิน 10,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นอีกหนึ่งมาตรการจากธนาคารโดยการสนับสนุนของรัฐบาล ที่สามารถช่วยเหลือประชาชน จำนวน 1 ล้านราย ให้ได้มีเม็ดเงินหมุนเวียนใช้สอย เพิ่มสภาพคล่องในครอบครัว ซึ่งเป็นการปล่อยสินเชื่อผ่าน แอปพลิเคชัน MyMo ทั้งหมด ลูกค้าไม่ต้องไปติดต่อสาขา ทำให้สามารถอนุมัติสินเชื่อให้ประชาชนจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว

โดยตลอดระยะเวลากว่า 2 ปีที่ผ่านมา ธนาคารได้ให้สินเชื่อช่วยเหลือประชาชนไปแล้วมากกว่า 6 ล้านคน และถือเป็นหนึ่งใน 45 โครงการที่สามารถช่วยฟื้นฟูและบรรเทาภาระให้กับประชาชนรายย่อย SMEs และภาคธุรกิจ ให้เดินหน้าต่อไปได้

ทั้งนี้ สินเชื่อห่วงใย (เพื่อสู้ภัยโควิด-19) วงเงินโครงการ 10,000 ล้านบาท เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในชีวิตประจำวันให้แก่ผู้ได้ผลกระทบจาก COVID-19 ให้กู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่เพียงร้อยละ 0.35 ต่อเดือน พร้อมเงื่อนไขพิเศษ ไม่ต้องมีผู้ค้ำและไม่ต้องมีหลักประกันการกู้ รวมถึงผ่อนปรนให้ผู้กู้ไม่ต้องชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก กำหนดระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ไม่เกิน 2 ปี โดยยื่นกู้ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน MyMo

Credit : ที่เที่ยวญี่ปุ่น | จัดอันดับต่างๆ | รีวิวของแบรนเนม | วิธีการลงทุนต่า